Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Zástavy a věcná břemena. Co to je a co to znamená. Poradíme Vám

S jakými konkrétními právními omezeními se můžete v praxi při pořízení nemovitosti setkat. Jsou to zástavní smlouvy, které jsou běžně zřízené na základě zástavních smluv pro věřitele.

  • banky za účelem, který je ve většině případech spojen z účelem bytové potřeby
  • zástavní smlouva nebankovní, která vznikla na základě finanční půjčky na cokoli
  • exekutorské zástavním právo (zřizuje ho soudní exekutor v rámci exekučního řízení na majitele nemovitosti k zajiště vymáhané pohledávky)
  • nemovitost ve správě insolvenčího správce (nemovitost je insolvenčním řízení a prodává se za účelem uspokojení pohledáek věřitele)
  • reálné břemeno – zavazuje vlastníka nemovitosti k aktivnímu výkonu nějaké činnosti, např. poskytování části úrody
  • věcné břemeno služebnosti (vlastník je povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet)
  • věcné břemeno doživotního užívání objektu třetí osobou
  • věcné břemeno nutnosti přístupu na cestu vedoucí přes pozemek vlastníka nemovitosti (taková to břemena nejsou v oblibě, neboť mohou koupi nemovitosti minimálně znepříjemnit a někdy bohužel i úplně zmařit). Pokud je ale věcné břemeno spojeno s nemovitostí jako takovou, změna vlastníka nemá na jeho trvání vliv.
  • plomba – znamená v praxi, že na vámi vybrané nemovitosti probíhají nějaké změny (změna vlastnictví, vklad zástavního práva apod). Doporučuji s nákupem počkat do doby, kdy bude změny jasná a vyznačena v katastru nemovitostí.

 

Klíčem k těmto informacím je list vlastnictví k nemovitosti, který jasně vypoví o údajích o vlastníkovi, ale také případné plomby, věcná břemena, zástavní práva či exekuční tituly.
Vůbec není nic špatného prostudovat si nabývací titul majitele nemovitosti, mnohé můžete zjistit i tam. Tak jako při pořízení auta si dneska běžně přibereme zkušeného člověka, který nám vůz prověří. V případě nemovitosti, která stojí mnohem více peněz, toto většinou neplatí. S vidinou úspory prodávající a kupující často řeší převod nemovitosti na vlastní pěst. A tak není vyjímkou, že případy končí velkými poblémy, ztrátou peněz či soudy.
Přitom s pomocí zkušeného člověka z oboru či právníka může celá obchodní transakce proběhnout hladce a bezpečně. Kupní smlouva připravená podle vzoru na internetu a bez znalosti věci, bezproblemový převod nezaručí. Máte možnost využít i naše zkušenosti s garací právníka. Více se dozíte na www.vladkasvobodova.cz.

Nezávazně nás kontaktujte:

* Jméno * Email * Telefon
* Váš vzkaz
 
Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015