Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Vše ve spolupráci a garancí partnerské advokátní kanceláře.

Vše ve spolupráci a garancí partnerské advokátní kanceláře.

Soudní oddlužení neboli osobní bankrot má umožnit dlužníkům dostat se z dluhové pasti a začít nový život bez dluhů. Návrh na oddlužení se podává k příslušnému krajskému soudu podle místa bydliště žadatele. Návrh musí obsahovat přehled veškerého majetku, příjmy za poslední tři roky a předpokládané příjmy po dobu oddlužení. Dále seznam všech pohledávek – věřitelů. Další podmínkou jsou pohledávky alespoň u dvou a více různých věřitelů, minimálně 30 dnů po splatnosti a dlužník musí být v platební neschopnosti.

Oddlužení trvá 5 let, během nichž mu zůstává nezabavitelné životní minimum. Během této doby musí dlužník splatit minimálně 30% dluhů. Oddlužení probíhá nejčastěji formou splátkového kalendáře nebo prodejem majetku dlužníka.

Zpět na landingpage
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015