Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Padesát sedm tisíc tolik lidí beznadějně utopených v dluzích už vyhlásilo osobní bankrot. Avšak toto číslo není konečné

Dalších 17 tisíc lidí žádalo o oddlužení neúspěšně. Nejčastější příčinou nezdaru byla formální chyba v žádosti.

Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 13 procent, což je však podstatně méně než v předchozích létech.

Osobní bankrot mnozí vnímají jako 5letý očistec. Ale není nutné to tak vnímat.

Vyhlášení osobního bankrotu – oddlužení, ať už je to fyzická osoba či podnikatel, který spadl do dluhové pasti, je jedinou cestou, jak z toho ven.

Cena je poměrně vysoká, pět let se žije v minimu, ale na druhou stranu je to počátek doby, kdy se nikdo nemusí bát, že k němu během té doby vtrhne

A pokud během 5ti let dokáže uhradit alespoň třetinu závazků, zbytek se mu jednou provždy odpustí a může začít nový život s čistým štítem.

Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015