Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

ODDLUŽENÍ – OSOBNÍ BANKROT

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná, zejména pro neprávníky. Následující text shrnuje hlavní aspekty a procesní postupy v insolvenčním řízení z pohledu dlužníka. Insolvenční řízení - oddlužení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se liší v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Oddlužení probíhá v zásadě v těchto fázích:

1. Konzultace v kanceláři zdarma
Zhodnocení situace a posouzení, zda je možnost oddlužení vhodná. Klient získá informace o postupu, ceně a o tom, které dokumenty je nutno doložit k tomu, aby bylo možné návrh na oddlužení vypracovat.
2. Další konzultace v kanceláři
Klient dodá potřebné doklady důležité pro zpracování návrhu na povolení oddlužení. Znovu posoudíme jeho situaci a provedeme analýzu s důrazem na splnění podmínek, daných zákonem.
3. Vypracování insolvečního návrhu advokátem
Předané podklady projdeme, seřadíme, zkontrolujeme a připravíme k vypracování návrhu na povolení oddlužení. Po vypracování návrhu je návrh předán klientovi.
4. Zahájení insolventního řízení
Insolvenční návrh je podán klientem na příslušný Krajský soud a do dvou hodin od doručení soudu je vyhlášeno zahájení o insolvečním řízení dlužníka a tím jsou zastaveny veškeré exekuce, dražby. Nazýváme tuto fázi, že je klient pod ochranou
5. Povolení oddlužení
Po prozkoumání dodaných podkladů vydá soud rozhodnutí o povolení oddlužení. Nemá určenou žádnou lhůtu. V rozhodnutí je stanoven insolvenční správce, termín přezkumného jednání.
6. Přezkumné jednání (schůze věřitelů)
Dlužník je povinen se zúčastnit. Insolvenční správce se vyjadřuje k jednotlivým pohledávkám, věřitelé či soud rozhodují o formě oddlužení.
7. Schválení oddlužení
V rozhodnutí dlužníka a ostatních soud stanoví povinnosti dlužníka a ostatních účastníků. Jsou možné dvě formy:
Splátkový kalendář – nejdéle po dobu 5 let splácí dlužník (prostřednictvím insolvenčního správce) stanovené splátky nezajištěným věřitelům Druhá forma je zpeněžení majetkové podstaty – prodej majetku
8. Konec oddlužení
Oddlužení končí v momentě, kdy dlužník řádně splní své povinnosti. Soud na jeho návrh vydá rozhodnutí, kterým jej osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek věřitelů, které byly zahrnuty do oddlužení, ale k jejichž uspokojení v oddlužení nedošlo. Současně osvobodí i od povinnosti hradit pohledávky těch věřitelů, kteří se do oddlužení se svými pohledávkami nepřihlásili, ač tak učinit měli v zákonné lhůtě.

Nezávazně nás kontaktujte:

* Jméno * Email * Telefon
* Váš vzkaz
 
Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015