Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Koupě družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví

Dneska si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi pořízením družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví. Mnohým z vás se asi bude toto téma zdát zbytečné, ale při své práci se setkávám stále s množstvím lidí, kteří se mě ptají, jaký je rozdíl mezi pořízením družstevního bytu a bytu v osobním vlastnictví.

Družstevní byt není koupí. Je to převod členských práv a povinností s právem nájmu bytu za předem dohodnutou částku. Majitelem bytové jednotky na listu vlastnictví stále zůstává příslušné bytové družstvo.

Právní dokumenty, které jsou potřeba uzavřít je dohoda o převodu členských práv a povinností a smlouva o finančním vyrovnání za převod členských práv a povinností.

A v neposlední řadě uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu.

Byt v osobním vlastnictví je skutečným prodejem/koupí se zápisem nových majitelů do katastru nemovitostí tzn. změna vlastníka – majitele nemovitosti na listu vlastnictví.

Při prodeji/koupi bytu v osobním vlastnictví se uzavírá kupní smlouva, kterou původní majitel převádí své vlastnictví na nového majitele, a to na základě uzavřené smlouvy za dohodnutou kupní cenu. Změna vlastnictví se promítne zápisem – změnou na listu vlastnictví na základě návrhu na vklad, který je podán na příslušném katastrálním úřadě.

Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015