Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Darování nemovitosti v rodině

Chci darovat synovi rodinný dům. Je zde nějaká daňová komplikace?

Podává se daňové přiznání a jaké?

Pokud daruje matka ze svého soukromého majetku (nepodniká) svému synovi nemovitou věc, jedná se o předmět daně z příjmu fyzických osob.

Tento příjem tzn. „Darování z matky na syna", je osvobozen od daně z příjmu.

Daňové přiznání k dani z příjmu ani k jiné dani se nepodává.

Jedinou komplikací v budoucnu by mohla být skutečnost, že v případě, že by syn rodinný dům začal pronajímat nebo v něm podnikat, nemohl by si uplatňovat daňové odpisy ze základu daně z příjmů OSVČ nebo nájmu.

Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015