Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Daň z převodu nemovitosti

O tom, kdo zaplatíte daň z převodu nemovitosti, je možné se dohodnout

V běžné situaci má samozřejmě daňovou povinnost prodávající.

Jestliže se v kupní smlouvě o převodu nemovité věci dohodne strana prodávající se stranou kupující, že poplatníkem daně bude kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, v daném případě platí daň svým jménem kupující.

V případě, že se dohodnou, že daň zaplatí napůl, vypořádají se „bokem", tak to v žádném případě nemá na uvedenou povinnost vliv. Je ale nutné jasně specifikovat, kdo podá daňové přiznání a následně zaplatí daň.

Doporučuji sjednaný režim platby daně s nabytí nemovitosti každopádně ošetřit konkrétní úpravou v kupní smlouvě.

Zpět na Blog
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015