Dům služeb, Senovážné nám. č 9, Č.Budějovice
774 846 465

Mít dluhy a přesto zůstat bydlet ve svém?

Víte o tom, že je možné najít řešení v situaci, kdy máte dluhy - exekuce na svém domě či bytě a přesto o svoji nemovitost nemusíte přijít ?

A nestojí to skoro ani kačku

Prodáváte nemovitost, sami jste si našli kupujícího, tak teď ještě dát dohromady kupní smlouvu. Nabízí se vyhledat nějakého advokáta, no ale to bude stát peníze…..

Má vlastník nemovitosti právo odmítnou Roma nebo nekuřáka ?

Nedávno jsem vyslechla vyprávění o případu Romky, které byla odmítnuta prohlídka bytu k pronájmu. Tato událost vyvolala velkou diskuzi. Tento případ, který se doopravdy stal, byl porušením antidiskriminačního zákona, který zakazuje diskriminovat zájemce o pronájem nemovitosti např. kvůli národnosti, barvě pleti, etnickém původu, zdravotnímu stavu, pohlaví či věku. Co v takovém případě dělat, pokud se majitel nemovitosti rozhodne odmítnout pronájem Romům, kuřákům, rodinám s dětmi či zvířaty?

Zástavy a věcná břemena. Co to je a co to znamená. Poradíme Vám

S jakými konkrétními právními omezeními se můžete v praxi při pořízení nemovitosti setkat. Jsou to zástavní smlouvy, které jsou běžně zřízené na základě zástavních smluv pro věřitele.

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ

Kupujete nemovitost ? Nestačí být infomován pouze o technickém stavu bytu či domu, Důležité je i zjistit si případná právní omezení, jako je např. věcné břemeno, zástavní právo či jiná omezení. Pokud kupujete nemovitost přes realitní kancelář, měla by vám toto vše zjistit, a pokud nějaké omezení existuje informovat o něm, ale hlavně pomoci při řešení jeho odstranění.

ODDLUŽENÍ – OSOBNÍ BANKROT

Orientace v insolvenčním právu může být obtížná, zejména pro neprávníky. Následující text shrnuje hlavní aspekty a procesní postupy v insolvenčním řízení z pohledu dlužníka. Insolvenční řízení - oddlužení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se liší v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

7 věcí, které potřebujete vědět o osobním bankrotu

Soudní oddlužení neboli osobní bankrot má umožnit dlužníkům dostat se z dluhové pasti a začít nový život bez dluhů.

Darování nemovitosti v rodině

Chci darovat synovi rodinný dům. Je zde nějaká daňová komplikace?

Podává se daňové přiznání a jaké?

Pokud daruje matka ze svého soukromého majetku (nepodniká) svému synovi nemovitou věc, jedná se o předmět daně z příjmu fyzických osob.

Daň z převodu nemovitosti

O tom, kdo zaplatíte daň z převodu nemovitosti, je možné se dohodnout

V běžné situaci má samozřejmě daňovou povinnost prodávající.

Jestliže se v kupní smlouvě o převodu nemovité věci dohodne strana prodávající se stranou kupující, že poplatníkem daně bude kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, v daném případě platí daň svým jménem kupující.

Kolik vám mohou vzít exekutoři z vašeho platu

Pokud dlužíte na daních, zdravotním a sociálním pojištění nebo jinak, může soud či soudní exekutor, případně i finanční úřad nebo jiný správní úřad využít celé škály možností, jak od dlužníka získat peníze.

Nejjednodušším způsobem jsou srážky ze mzdy či jiného příjmu.

Exekuce může být nařízena i na důchod, nemocenskou či podporu v nezaměstnanosti.

18 článků
2 strany
1 2 následující
VLAĎKA SVOBODOVÁ - REALITNÍ PORADKYNĚ © 2015